Przystąp do szkolenia testowego

ECO4VET przygotowywuje szkolenia związane z projektami ekologicznymi oraz zrównoważoną prodkucją dla przemysłu meblarskiego w 5 językach (angielskim, polskim, rumuńskim, hiszpańskim oraz tureckim).

Specjaliści z branży meblarskiej, bezrobotni oraz studenci będą mieli możliwość jako pierwsi wziąć udział w szkoleniu i testowaniu platformy szkoleniowej za darmo. Będą testowali program szkoleniowy w rzeczywistym środowisku co umożliwi sprawdzenie czy wyniki spełniaja założenia projektu. W zamian, uczestnicy będą obserwowani i będą zgłaszać swoje sugestie, opinie w celu poprawy jakości treści szkoleniowej oraz obslugi funkcjonalnej platformy.

Przewiduje się że testy rozpoczną się w czerwcu 2015 i już teraz czekamy na specjalistów i studentów zainteresowanych udziałem w szkoleniu oraz pomocą w udoskonaleniu programu. Dostęp do pilotażowego testu szkoleniowego jest ograniczony to malej liczby uczestników. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu, wypełnij odpowiedni formularz:

  • FORMULARZ - DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM W J. ANGIELSKIM - Kompletny
  • FORMULARZ - DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM W J. POLSKIM - Kompletny
  • FORMULARZ - DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM W J. RUMUNSKIM - Kompletny
  • FORMULARZ - DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM W J. HISZPANSKIM - Kompletny
  • FORMULARZ - DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH SZKOLENIEM W J. TURECKIM - Kompletny

Aby otrzymać aktualne informacje dotyczące projektu proszę zaprenumeruj nasz biuletyn.