ECO4VET REZULTATY

PUBLIC RESULTS (PR) AND INTERNAL RESULTS (IR)

Pierwszym podjętym krokiem w projekcie ECO4VET było wdrożenie desk researchu oraz kwestionariuszy w krajach uczestniczących w projekcie w celu stwierdzenia istniejących luk w Europie pomiędzy VET dostawcami oferty szkoleniowej oraz umiejętnościami firm meblarskich i wymaganymi zdolnościami w związku z

Na podstawie osiągniętych wyników konsorcjum zaprojektowało 3 nowe wspólne programy mające zostać włączone w szkolenie kluczowych profili zawodowych sektora: Manager Ogólny, Manager Produkcji i Designerzy.  

Na podstawie wytycznych szkoleniowych oraz nowych wspólnych programów, konsorcjum przygotowało materiały szkoleniowe dla nowego szczegółowego kursu.

Dostawca Projektu ICT przygotował części prezentujące specyfikacje oraz wymagania dla designu na platformie e-learningowej.

Zgodnie z treścią tych dokumentów, materiały treningowe zostały przyjęte oraz przekształcone w interaktywną treść a następnie zostały udostępnione na platformie e-learningowej jako kurs dostępny on-line.

Platforma została przetestowana a raport zawierający wyniki testu platformy został wykorzystany w celu poprawy funkcjonowania platformy.

Następnie nowy Kurs Pilotażowy został opublikowany na platformie e-lerningowej. Kurs był dostępny w 5 różnych językach: angielskim, hiszpańskim, polskim, rumuńskim i tureckim.

W celu ułatwienia studentowi dostępu i korzystania z platformy e-lerningowej został wydany kolejny produkt publiczny:

Dokument opisuje w jaki sposób powinny być prowadzone działania testu pilotażowego  oraz to jak ocenić stopień sukcesu testu pilotażowego, który został udostępniony:

Poprzez Kurs Pilotażowy testowany przez około 50 studentów z różnych krajów Europy, konsorcjum zebrało  opinie i sugestie w celu poprawy treści kursu i metodologii.

Wprowadzono zmiany w kursie on-line.

 
Inne dokumenty potwierdzające

W celu monitorowania prawidłowego przebiegu projektu oraz dostarczenia przewidywanych wyników, plan jakościowy został wcześniej przygotowany oraz  wdrożony.

Dwa raporty oceniające (12 i 28 miesiąc) zapewniły działania korygujące i zapobiegawcze w celu zapewnienia sprawnej realizacji projektu.

Podczas trwania projektu, partnerzy wdrożyli szereg działań rozpowszechniających w celu zwiększenia świadomości sektorowej dostawców VET, firm i spółek stowarzyszeń oraz wsparli wykorzystanie wyników ECO4VET przez podmioty Europejskie. Dokument zawierał odniesienia:

Konsorcjum poprzez przygotowanie następujących dokumentów określiło strategię:

  • Zapewnienie, iż wyniki projektu będą trwały oraz będą wykorzystywane do rozpowszechniania zdobytej wiedzy oraz materiałów w całej Europie: D8.1  Przejściowy plan zrównoważonego rozwoju (IR: Tylko zarejestrowani użytkownicy)
  • określenie zasad ochrony praw własności intelektualnych stworzonego materiału i określenie warunku jego komercyjnego wykorzystania:  D8.2 Umowa IPR (IR: Tylko zarejestrowani użytkownicy)
  • stosowanie i wykorzystywanie rezultatów projektu po jego zakończeniu: D8.3 Umowy o wykorzystaniu (IR: Tylko zarejestrowani użytkownicy)

Następny dokument został przygotowany przedstawiając wszystkie działania prowadzone w celu zagwarantowania trwałości projektu:

Dokument o obopólnym zrozumieniu  realizuje nowy program oficjalnie uznany przez państwa uczestniczące a to określa ramy dla transferu pieniężnego wśród dostawców VET uwzględniając system ECVET.

Konsorcjum przygotowało 2 raporty dla komisji UE w celu zgłoszenia działań partnerstwa związanych z projektem. Raport średnio-okresowy obejmuje pierwsze 12 miesięcy projektu a końcowy obejmuje cały czas trwania projektu.