Opis

W ciągu ostatnich lat, czynniki takie jak restrykcje w prawie dotyczącym ochrony środowiska, określenie wytycznych wyznaczających standardy dla zintegrowanych projektów związanych z ECODESIGN oraz przede wszystkim pojawienie się rynków rozwijających się, z dużym zapotrzebowaniem na produkcję zrównoważoną, stworzyły nowe wymagania dla przemysłu meblarskiego.

 • Wedlug Departamentu Zrównoważonych Inicjatyw, rynki dla produktów zrównowaznowych znacznie się powiększyły w trakcie ostatnich 5 lat, rosnąc szybciej niż rynki dla produktów konwencjonalnych.
 • Tematy związne ze zrównoważonym środowiskiem naturalnym i zielonymi projektami stają się bardzo ważną częścią procesów produkcji mebli.
 • Odpowiedzialność za środowisko naturlane staje się koniecznością i jest efektem systemów gospodarczych korzystających z nieodnawialnych zasobów energii, regulacji Komisji Erupejskiej oraz świadomości konsumentów.
 • Popyt na eko meble rośnie bardzo szybko ale nie może być w pełni zaspokojony z braku kwalifikacji w branzy meblarskiej związanych z ekologicznymi rozwiązaniami, które wymagają szczególnych kompetencji.
 • W chwili obecnej nie ma określonych szkolen zawodowych dostępnych w krajach europejskich związanych z projektami ekologicznymi oraz produkcją zrównoważoną dla przemysłu meblarskiego. Zatem producenci mebli nie posiadają kwalifikacji związancych z EN ISO 14006:2011 - Systemem Zarządzania Ochroną Środowiska, który jest swojego rodzaju przewodnikiem dla zintegrowanych projektów ekologicznych.

Brak oficjalnego przewodnika dotyczącego ekologicznych projektów oraz produkcji zrównoważonej bezpośrednio dotyka tradycyjnych przemysłów takich jak przemysł meblarski, gdzie przewagę maja mikro przedsiębiorstwa (86% przedsiębiorstw w Uni Europejskiej zatrudnia mniej niż 10 pracowników), w których to firmach pracownicy zajmujący sie projektowaniem, wytwarzaniem, zakupem oraz logistyką, a także kierownicy odpowiedzialni za systemy zarządcze nie posiadają wystarczających kwalifikacji. Wielkość oraz struktura firm meblarskich w UE nie wpływa pozytywnie na wprowadzanie nowych wymagań (legislacyjnych, ochrony śrowdowiska, rynku). Co więcej, biorąc pod uwagę ostatnią konsolidację ISO 14006 dotyczącą projektów ekologicznych, ważne jest aby skierować potrzeby szkoleniowe do przedsiębiorstw, które tego oczekują.

Celem ECO4VET jest realizacja zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych w branży meblarskiej poprzez rozwój narzędzi oraz metod szkoleniowych dla pracowników dotyczących projektów ekologicznych i produkcji zrównowazonej.

ECO4VET wyeliminuje braki w wiedzy oraz kwalifikacjach w przemyśle meblarskim zwiazanych z projektowaniem ekologicznym oraz produkcją zrównoważoną. Projekt skierowany jest do specjalistów z branży meblarskiej, głównie SMEs:

 • Uczniów szkół zawodowych
 • Projektantów
 • Pracowników działów zakupów
 • Pracowników zajmujących się środowiskiem naturalnym (dział jakości, bezpieczenstwa itp..)
 • Pracowników produkcji
 • Pracowników działów logistyki

 

Celem długoterminowym tej inicjatywy jest zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne przemysłu meblarskiego oraz zmiany w cyklu życia produktów poprzez stworzenie standardowego planu.

 

Główne cele projektu ECO4VET:

 

 1. Zdefiniowanie potrzeb dotyczących kwalifikacji/umiejętności w obszarze projektów ekologicznych i zrównoważonej produkcji w przemysle meblarskim.
 2. Stworzenie i rozwój Oficjalnego Wspólnego Programu Projektow Ekologicznych i Prodkucji Zrównoważonej w Przemyśle Meblarskim poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania.
 3. Stworzenie wielojęzykowej platformy nauczania do szkoleń na odległość.
 4. Promocja nauczania poprzez sprawdzone metody jako innowacyjne formy kształcenia zawodowego i szkoleniowego w odpowiedzi na rozwijające się potrzeby kompetencyjne, na przykład rozwój pojektów indywidualnych w procesie szkoleniowym.
 5. Zaangażowanie osób opracowujących politykę kształcenia zawodowego i szkoleń w jej wprawadzenie i rozwój do odpowiednich grup zawodowych, przedstawicielstw jak również krajów, regionów i władz lokalnych w celu zebrania wyników i efektow projektu aby przygotować standardowy model kształcenia zawodowego, który zapewni duży wpływ na europejska politykę kształcenia.
 6. Przygotowanie dokumentu o obopólnym zrozumieniu. Przygotowanie umowy pomiędzy stronami która zawiera zakres kształcenia. Będzie obejmowała wspólne przyjęcie statusu i procedur stron oraz reguły współpracy.
 7. Przygotowanie szkicu rekomendacji szkoleniowych, który będzie wprowadzony przez wszystkie instytucje szkoleniowe we wszystkich krajach UE.