MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Mesleki Eğitim ve Öğretim şu şekilde tanımlanır: İnsanları belirli işlerde veya daha geniş anlamda iş piyasasında istenen bilgi, yapabilme yetisi, beceri ve /veya yetkinliklerle donatan eğitim ve öğretim.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Sürdürülebilir Üretim ürünlerin çevreyi kirletmeyen, enerji ve doğal kaynakları koruyan, ekonomik, çalışanlar, topluluklar ve tüketiciler için güvenli ve sağlıklı süreçleri kullanarak üretilmesidir.
.

EKOTASARIM

Mobilya sektöründe çevre dostu malzeme ve süreçleri daha fazla kullanmaya yönelik toplum ve piyasa talepleri artışı söz konusudur.

Ekotasarım yaşam döngüsü boyunca (hammadde seçimi ve kullanımı ; imalat, paketleme, nakliye ve dağıtım, kurulum ve bakım, kullanım ve ömrünün tamamlanması) çevreye olan etkilerini azaltmak üzere ürünler geliştirerek bu talebe yanıt vermektedir.