ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) ορίζεται ως εξής: Η εκπαίδευση και η κατάρτιση που έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους ανθρώπους με γνώση, τεχνογνωσία, δεξιότητες και / ή ικανότητες που απαιτούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ή γενικότερα στην αγορά εργασίας.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η βιώσιμη παραγωγή είναι η παραγωγή των προϊόντων χρησιμοποιώντας μεθόδους μη ρυπογόνες, διατηρώντας την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους, οικονομικά βιώσιμες, ασφαλείς και υγιεινές για τους εργαζόμενους, την κοινωνία και τους καταναλωτές.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Υπάρχει μια αυξανόμενη κοινωνική και αγοραστική ζήτηση για την χρήση περισσότερων υλικών και μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον στον τομέα των επίπλων.

Ο οικολογικός σχεδιασμός ανταποκρίνεται στη ζήτηση αυτή με την ανάπτυξη προϊόντων που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο τον κύκλο της ζωής τους (επιλογή και χρήση πρώτων υλών, κατασκευή, συσκευασία, μεταφορά, διανομή, εγκατάσταση και συντήρηση, χρήση και τέλος του κύκλου ζωής τους).