ECO4VET SONUÇLAR

HALKA AÇIK SONUÇLAR  (HAS) VE  İÇ SONUÇLAR  (İS)

ECO4VET ilk ADIM, MEÖ tedarikçilerinin eğitim önerileri ve mobilya şirketlerinin beceri ve kapasiteleri  arasında Avrupa'da mevcut eksikleri bulmak için Eko- tasarım ve Sürdürülebilir Üretim ile ilgili katılımcı ülkelerde ihtiyaçları bir masa başı araştırması ve bir anket uygulaması yapıImasıydı.

Bu sonuçlara dayanarak konsorsiyum, sektörün en önemli meslek profilinin eğitime entegre edilecek 3 yeni ortak müfredat tasarlamıştır: Genel Müdürler, Üretim Müdürleri ve Tasarımcılar:  

Bu eğitim rehberi ve yeni ortak müfredat temel alınarak konsorsiyum yeni spesifik kurs için eğitim materyalleri tasarlamıştır. 

Projenin BİT sağlayıcısı, e-öğrenme platformunun tasarımı için özellikleri ve gereksinimleri sunan bir çıktı hazırladı.

Bu dökümanın içeriğine göre, eğitim materyalleri interaktif içeriğe adapte edilmiş ve değiştirilmiş ve e-öğrenme platformunda yeni on-line kurs olarak yer almıştır.  

Platform test edildi ve platform testinin sonuçlarını içeren bir rapor platformu işleyişini geliştirmek için kullanıldı.

Ardından yeni Pilot Kurs, e-öğrenme platformunda yayınlandı. Kursa beş farklı dilde erişilebilir: İngilizce, İspanyolca, Lehçe, Romence ve Türkçe

E- öğrenme platformu öğrencinin erişimi ve kullanımını kolaylaştırmak amacıyla başka bir halka açık çıktı yayımlanmıştır:

Pilot testin aktivitelerinin nasıl yapılacağı ve başarı düzeyinin nasıl değerlendirileceğini  açıklayan bir döküman yayımlandı:

Farklı Avrupa ülkelerinden gelen yaklaşık 50 öğrenci tarafından test edilen Pilot Kurs aracılığıyla  konsorsiyum kurs içeriğini ve metodolojisini geliştirmek için görüş ve önerileri topladı.

Değişiklikler  on-line kursta uygulanmıştır.

 
DİĞER DESTEKLEYİCİ DÖKÜMANLAR

Doğru proje uygulamasını ve öngörülen sonuçların elde edilmesini izlemek için, bir kalite planı hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Düzgün bir proje uygulanmasını sağlamak için düzeltici ve önleyici faaliyetler içeren iki değerlendirme raporu (12. ve 28. aylar) hazırlanmıştır.

Tüm Proje süresince, ortaklar sektörel MEÖ tedarikçileri, şirketler ve şirketlerin dernekleri arasında bilincini yaymak ve Avrupa paydaşlar tarafından ECO4VET sonuçlarının kullanımını desteklemek amacıyla çeşitli yaygınlaştırma faaliyetleri uyguladı. Referans döküman:

Aşağıdaki belgelerin hazırlanması suretiyle konsorsiyum stratejisini  şu amaçlarla belirlemiştir:

  • proje sonuçlarının zamanında elde edilmesini  ve Avrupa'da üretilen bilgi ve eğitim materyallerini yaymak için kullanımını sağlamak için: D8.1 Ara Sürdürülebilirlik  planı (İS: sadece kayıtlı kullanıcılar)
  • üretilen materyalin fikri mülkiyet haklarını korumak için kurallar belirlemek ve ticari  kullanım şartlarını belirlemek: Ç8.2 FMH anlaşması (İS: sadece kayıtlı kullanıcılar)
  • proje bitiminden sonra proje sonuçlarını kullanmak ve yaymak: Ç8.3 İşletme Anlaşmaları (İS: sadece kayıtlı kullanıcılar)

 
Projenin sürdürülebilirliğini garanti etmek için yürütülen tüm faaliyetleri sunan başka bir döküman hazırlanmıştır:

ECVET sistemini göz önüne alarak MEÖ tedarikçileri arasında kredi transferi için çerçeveyi  tanımladığından, katılımcı ülkelerdeki yeni müfredatın resmen tanınması bir Mutabakat Zaptı (MZ)ile izlenmektedir.

Konsorsiyum AB komisyonu için projeye ilişkin ortaklık faaliyetlerini rapor eden iki rapor hazırladı. Orta vadeli rapor projenin ilk 12 ayını, nihai rapor, nihai tüm proje süresini kapsar.