Descriere

În ultimii ani, factori cum ar fi restricții în legislația de mediu, eliberarea de linii directoare standard, pentru încorporarea de proiectare ecologică, și în special apariția de piețele emergente foarte exigente cu durabilitatea produsului, au creat noi nevoi pentru producători de mobilier:

 • Conform Statutului de Inițiative de Sustenabilitate, piețele de produse durabiles-au extins semnificativ în ultimii 5 ani, în creștere mult mai rapida decât cele pentru produsele convenționale.
 • Problemele privind durabilitatea mediului și de proiectare ecologică devin parte foarte importantă a proceselor de producție de mobilier.
 • Responsabilitatea de mediu devine o necesitate și este condusă de economia de resurse neregenerabile, regulamentele CE și conștientizare a consumatorilor.
 • Cererea de de mobilier eco este în creștere rapidă, dar nu poate fi satisfăcută, deoarece există o lipsă de competențe în sectorul de mobilier privind abilitățile ecologice pentru locuri de muncă ecologice, care dauneaza competitivitatii.
 • In prezent, nu există alte cursuri de formare profesională specifice disponibile în țările europene legate de producția proiectarea ecologică și durabilă în sectorul de mobila. Prin urmare, producătorii de mobilier au o lipsă de competențe referitoare la EN ISO 14006: 2011 Sisteme de management de mediu, Linii directoare pentru încorporarea de proiectare ecologică.

Lipsa unui curriculum oficial privind producția durabilă si proiectarea ecologică afectează în mod direct industria tradiționala de fabricare a mobilei , care este dominata de microîntreprinderi (86% din întreprinderile din UE au mai puțin de 10 angajați) iar designeri lor, producția, achizițiile și logistica , managerii și responsabil de sisteme de management nu sunt pe deplin susținuti de aceste abilitati. Mărimea și structura acestor companii din UE nu ajuta adaptarea lucrătorilor la aceste noi cerințe (legislație, de mediu, de piață). Mai mult decât atât, ținând cont de recenta consolidare a ISO 14006 cu privire la proiectarea ecologică, este necesar să se răspundă nevoilor de formare ale diferitelor întreprinderi care doresc să-l pună în aplicare.

ECO4VET vizează abordarea decalajului educațional identificat în sectorul de mobilier prin dezvoltarea unor instrumente și metode pentru formarea lucrătorilor în ''Proiectarea ecologică și productia durabilă".

ECO4VET va elimina lipsa de cunoștințe și abilități între profesioniștii din industria mobilei legate de de proiectarea ecologică și productia durabilă. Se adresează profesioniștilor din sectorul de mobilier, în special IMM-uri:

 • Elevi ai scolilor profesionale,
 • Designeri,
 • Personalul de la Achizitii,
 • Protectia mediului(calitate, securitate, etc ), 
 • Producere,
 • Logistica

Ce are această inițiativă ca scop pe termen lung este reducerea impactuluiindustriei mobilei asupra mediului și ciclul de viață al produsului prin crearea unui curriculum standard.

Obiectivele specifice ale ECO4VET sunt: 

 • SO1: Definirea nevoilor educationaleîn domeniul PROIECTARII ECOLOGICE și PRODUCTIEI DURABILE în sectorul mobilier.
 • SO2: Proiectarea si dezvoltarea unui Curriculum Comun Oficial cu privire la proiectarea ecologică și producția durabila în industria mobilei prin implementarea de metode de învățare inovatoare.
 • SO3: Dezvoltarea unei platforme de învățare multilingvistice pentru instruirea la distanță.
 • SO4: Promovarea metodelor învățarii din experiență ca modalități inovatoare de furnizare a VET ca răspuns la evolutia nevoilor de abilitati, de exemplu, dezvoltarea unui proiect personal în timpul procesului de formare.
 • SO5: Implicarea factorilor de decizie EFP contribuie la diseminarea evoluției proiectului catre serviciile de orientare profesională, organizațiile reprezentative, precum și autoritățile naționale, regionale sau locale relevante pentru exploatarea rezultatelor proiectului, precum și posibilitatea de a recunoaște rezultatelor proiectului ca un model de VET standard care va asigura un impact mare asupra politicilor europene EFP.
 • SO6: Dezvoltarea unui memorandum de înțelegere. Dezvoltarea unui acord între parteneri care stabilește cadrul pentru transferul de formare. Acesta va prevedea acceptarea reciprocă a statutului și a procedurilor partenerilor și va stabili, de asemenea, proceduri de parteneriat pentru cooperare.
 • SO7: Elaborarea recomandărilor Proiectului de pregătire care pot fi adoptate de către instituțiile de formare în toate țările UE.